نشست اول : ضرورت و ملاحظات تدوین برنامه راهبردی برای صندوق بازنشستگی

ضرورت و ملاحظات تدوین برنامه راهبردی برای صندوق بازنشستگی (بازخوانی یک تجربه)

سخنران: دکتر مجتبی لشکر بلوکی- مشاو وزیر امور اقتصادی و دارائی

مدیر جلسه و بحث کنندگان: دکتر محمود اسلامیان – مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ نشست: سه‌شنبه ۳۱/۰۶/۹۴

لینک دانلود گزارش نشست: گزارش نشست اول

۲    IMG_3872    ۳