نشست چهارم : تاثیر قوانین و مقررات مصوب بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

تاثیر قوانین و مقررات مصوب بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

سخنران: دکتر مجتبی قاسمی- عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر جلسه و بحث کنندگان: اقای محمدعلی ابراهیم‌زاده- معاون محترم فنی صندوق بازنشستگی کشوری

 تاریخ نشست: سه‌شنبه ۹۴/۰۸/۱۲

لینک دانلود گزارش نشست: دانلود متن نشست چهارم

۸