نشست دوم : ضرورت ها و ساختار نظام چندلایه تامین اجتماعی

ضرورت ها و ساختار نظام چندلایه تامین اجتماعی

سخنران: دکتر گرجی پور- مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه

مدیر جلسه و بحث کنندگان: آقای اکبر شیر محمدی- مدیر کل محترم فنی

تاریخ نشست: سه‌شنبه ۹۴/۰۷/۱۴

لینک دانلود گزارش نشست:گزارش نشست دوم

۴